dot dot
dot
Search

dot
dot
Products
dotUD-8000article

Ultrasonic B scanner

เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติภายในลูกตาทางหลังด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 

OA-2000

Optical biometer

AL-3000

Bio & Patchy meter

เครื่องวัดความยาวลูกตา และความหนาของกระจกตาด้วยคลื่นความถี่สูง

AL-4000

Bio & Patchy meter

เครื่องวัดความยาวลูกตาด้วยคลื่นความถี่สูง

RC-800

Auto refkeratometer

RC-5000

Auto refkeratometer

เครื่องวัดความโค้งของกระจกตาแบบอัตโนมัติ

SS-1000

CASIA cornea/ anterior segment OCT

TL-100

Auto lensmeter

เครื่องวัดกำลังเลนส์อัตโนมัติ

TL-2000C & 3000Carticle

Auto lensmeter

เครื่องวัดกำลังเลนส์อัตโนมัติ

AL-100

Biometer

เครื่องวัดความยาวลูกตาด้วยคลื่นความถี่สูง 

หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]Afta Service and Supply Co.,Ltd.